Diskuzní fórum High In The Sky  

Přejděte zpět   Diskuzní fórum High In The Sky > FAQ

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
Seznam BB kódu
[b], [i], [u] Tučné / Kurzíva / Podtržený
[color] Barva
[size] Velikost
[font] Typ písma
[highlight] Zvýraznění
[left], [right], [center] Nalevo / napravo / Střed
[indent] Odrážka
[email] Vytvoření e-mailu odkazem
[url] odkaz URL
[thread] Odkaz na téma
[post] Odkaz na příspěvek
[list] Bodové seznamy / Pokročilý seznam
[img] Obrázky
[code] Kód
[php] PHP kód
[html] HTML kód
[quote] Citace
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Příloha
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Tučné / Kurzíva / Podtržený
Tagy [b], [i] a [u] povolují vytvořit text napsaný tučně, kurzívou nebo text podtržený.
Použití [b]hodnota[/b]
[i]hodnota[/i]
[u]hodnota[/u]
Příklad použití [b]tento text je tučný[/b]
[i]tento text je psaný kurzívou[/i]
[u]tento text je podtržený[/u]
Příklad výstupu tento text je tučný
tento text je psaný kurzívou
tento text je podtržený

Barva
Tag [color] mění barvu textu.
Použití [color=Volba]hodnota[/color]
Příklad použití [color=blue]tento text je modrý[/color]
Příklad výstupu tento text je modrý

Velikost
Tag [size] umožní změnit velikost Vašeho textu.
Použití [size=Volba]hodnota[/size]
Příklad použití [size=+2]tento text je dvakrát větší než běžný[/size]
Příklad výstupu tento text je dvakrát větší než běžný

Typ písma
Tag [font] Vám umožní změnit font textu.
Použití [font=Volba]hodnota[/font]
Příklad použití [font=courier]tento text je napsán fontem courier[/font]
Příklad výstupu tento text je napsán fontem courier

Zvýraznění
Tag [highlight] umožňuje zvýraznit text.
Použití [highlight]hodnota[/highlight]
Příklad použití [highlight]tento text je zvýrazněn[/highlight]
Příklad výstupu tento text je zvýrazněn

Nalevo / napravo / Střed
Tagy [left], [right] a [center] umožňují upřesnit zarovnání Vašeho textu.
Použití [left]hodnota[/left]
[center]hodnota[/center]
[right]hodnota[/right]
Příklad použití [left]tento text je zarovnaný doleva[/left]
[center]tento text je vycentrovaný na střed[/center]
[right]tento text je zarovnaný doprava[/right]
Příklad výstupu
tento text je zarovnaný doleva
tento text je vycentrovaný na střed
tento text je zarovnaný doprava

Odrážka
Tag [indent] umožňuje vložit text s odražením.
Použití [indent]hodnota[/indent]
Příklad použití [indent]tento text je odsazen[/indent]
Příklad výstupu
tento text je odsazen

Vytvoření e-mailu odkazem
Tag [email] dovoluje vložit e-mail jako odkaz. Lze vložit volitelný parametr 'název' Vašeho odkazu.
Použití [email]hodnota[/email]
[email=Volba]hodnota[/email]
Příklad použití [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Kliknutím zde mi zašlete e-mail[/email]
Příklad výstupu j.doe@example.com
Kliknutím zde mi zašlete e-mail

odkaz URL
Tag [url] umožňuje vložit odkaz na stránku či na soubor. Můžete vložit volitelný paramatr 'název' Vašeho odkazu.
Použití [url]hodnota[/url]
[url=Volba]hodnota[/url]
Příklad použití [url]http://forum.highinthesky.cz[/url]
[url=http://forum.highinthesky.cz]Diskuzní fórum High In The Sky[/url]
Příklad výstupu http://forum.highinthesky.cz
Diskuzní fórum High In The Sky

Odkaz na téma
Tag [thread] umožňuje odkázat na téma pomocí jeho ID. Může se vložit volitelný parametr 'název' Vašeho odkazu.
Použití [thread]ID tématu[/thread]
[thread=ID tématu]hodnota[/thread]
Příklad použití [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Klikněte zde![/thread]
(Upozornění: ID tématu/příspěvku je jen pro příklad a neodkazuje na žádné existující téma/příspěvek.)
Příklad výstupu http://forum.highinthesky.cz/showthread.php?t=42918
Klikněte zde!

Odkaz na příspěvek
Tag [post] umožňuje odkázat na příspěvek pomocí jeho ID. Do Vašeho odkazu můžete vložit volitelný parametr 'jméno'.
Použití [post]ID příspěvku[/post]
[post=ID příspěvku]hodnota[/post]
Příklad použití [post]269302[/post]
[post=269302]Klikněte zde![/post]
(Upozornění: ID tématu/příspěvku je jen pro příklad a neodkazuje na žádné existující téma/příspěvek.)
Příklad výstupu http://forum.highinthesky.cz/showthread.php?p=269302#post269302
Klikněte zde!

Bodové seznamy
Tag [list] umožňuje vytvořit jednoduchý, bodový seznam bez speciálních možností. Každý jednotlivý bod se vytvoří tagem [*].
Použití [list]hodnota[/list]
Příklad použití [list]
[*]položka seznamu 1
[*]položka seznamu 2
[/list]
Příklad výstupu
  • položka seznamu 1
  • položka seznamu 2

Pokročilý seznam
Tag [list] umožňuje vytvořit pomocí volby pokročilé seznamy. Mohou být použity volby 1 (pro číslovaný seznam) nebo A (pro abecední seznam s velkými písmeny) nebo a (ro abecední seznam s malými písmeny) nebo I (pro číselný seznam s velkými římskými číslicemi) nebo i (pro číselný seznam s malými římskými číslicemi).
Použití [list=Volba]hodnota[/list]
Příklad použití [list=1]
[*]položka seznamu 1
[*]položka seznamu 2
[/list]

[list=a]
[*]položka seznamu 1
[*]položka seznamu 2
[/list]
Příklad výstupu
  1. položka seznamu 1
  2. položka seznamu 2
  1. položka seznamu 1
  2. položka seznamu 2

Obrázky
Tag [img] umožňuje vložit obrázky do Vašich příspěvků. Tento tag můžete kombinovat s tagem [url] pro vytvoření obrázku s odkazem.
Použití [img]hodnota[/img]
Příklad použití [img]http://forum.highinthesky.cz/style/shadowx/statusicon/forum_new.gif[/img] (Bez odkazu)

[url=http://www.example.com] [img]http://forum.highinthesky.cz/style/shadowx/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Odkaz)
Příklad výstupu (Bez odkazu)

(Odkaz)

Kód
Tag [code] přepíná na font se stálou šířkou (standardní neproporcionální písmo) a se zachováním mezer.
Použití [code]hodnota[/code]
Příklad použití [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Příklad výstupu
Kód:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP kód
Tag [php] má stejnou fuknci jako tag [code], ale přidává některé zvýraznění specifické pro PHP kód. Tato fuknce je vytvořena pro PHP, ale může fungovat i na některé jazyky založené na C.
Použití [php]hodnota[/php]
Příklad použití [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Příklad výstupu
PHP kód:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML kód
Tag [html] umožňuje syntaxi zvýraznění pro HTML kód.
Použití [html]hodnota[/html]
Příklad použití [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Příklad výstupu
HTML kód:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Citace
Tag [quote] umožňuje citovat text jiného uživatele.
Použití [quote]Citace[/quote]
[quote=Uživatel]hodnota[/quote]
Příklad použití [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;23148]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Příklad výstupu
Citace:
Lorem ipsum dolor sit amet
Citace:
Původní zpráva od John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
Citace:
Původní zpráva od John Doe Zobrazit příspěvek
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
Tag [noparse] umožňuje zastavit parsování BB kódu.
Použití [noparse][b]hodnota[/b][/noparse]
Příklad použití [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Příklad výstupu [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Příloha
Tag [attach] dovoluje zobrazit přílohu i na jiném místě, než na konci zprávy.
Použití [attach]ID přílohy[/attach]
Příklad použití [attach]12345[/attach]
Příklad výstupu


Všechny časy jsou v GMT +1. Nyní je 19:59:29.


Powered by vBulletin® verze 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
©1999 - 2017 High In The Sky